088 877 5778 -водоноска / 0894 550 213

Изкупуване на пластмасови отпадъци

  • Изкупуваме пластмасови отпадъци.
  • Високи изкупни цени.
  • Осигуряване на контейнери за големи количества.
  • Осигуряваме почистване, товарене, извозване.
ИЗКУПУВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ 1